dilluns, 22 de juny de 2020

RESERVA DE LIBROS DE TEXTO Y INSCRIPCIÓN EN EL PROGRAMA DE REUTILIZACION DE LIBROS DE TEXTO CEIP XALOC 2020/21

Bon dia famílies,

des de l'AMIPA ens fan arribar aquesta informació important per les famílies que tenen els seus fills/es en educació primària.

Ens envien un formulari per a que pogueu:

 • Participar en el programa de Reutilització de llibres de texte pel curs 2020-21
 • Reservar els llibres de texte que no són de reutilització pel curs 2020-21

Aquí teniu el formulari: https://forms.gle/b6kc7WepQFk3sRtu7

Salutacions

La direcció

divendres, 19 de juny de 2020

2020-06-19 Circular famílies 6è EP- acomiadament alumnat al centre

Bon dia famílies,

Vos feim arribar una circular destinada a les famílies de 6è d'educació primària


Salutacions

La Direcció

INFORMACIÓ LLIBRES DE REUTILITZACIÓ PEL CURS 2020-21

Bon dia,

Vos feim arribar una circular sobre el funcionament dels llibres de reutilització pel curs 2020-21.


Vos animam a participar en aquest programa de l'escola CEIP Xaloc i que tan bona acolida ha tengut entre les famílies.

Pròximament rebreu més informació per part de l'AMIPA per acabar de formalitzar la inscripció i fer el pagament en el programa de reutilizació de llibres pel curs 2020-21 per aquelles famílies que estiguin interessades


Salutacions

La Direcció

VIDEOS ACOMIADAMENT 6È EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Bon dia estimats alumnes i famílies de 6è d'Educació Primària,

Vos feim arribar dos videos fet amb molt d'apreci. Un per part dels vostres mestres i l'altre per vosaltres.

Enhorabona per tot l'esforç que heu fet durant aquest periode de confinament per continuar amb el vostre procés d'ensenyança-aprenentatge.
Disfrutau molt d'aquest estiu !!!

Esperant l'arribada de la nova normalitat rebeu una salutació cordial.

La Direcció


dijous, 18 de juny de 2020

INFORMACIÓ SOBRE LA VACUNACIÓ MENINGITIS

Benvolgudes famílies,

Des de la Conselleria de Salut i Consum ens enviam aquesta informació per a que facem difusió a les famílies del nostre centre.


Salutacions

La Direcció


dimecres, 17 de juny de 2020

2020-06-16 Circular Famílies 6è d'Educació Primària

Bon dia famílies,

En aquest e-mail vos adjuntam un document important que vos informa sobre l'organització i funcionament de la finalització del curs escolar.

Esperant l'arribada de la nova normalitat rebeu una salutació cordial.

La Direcció

2020-06-16 Circular Famílies Primària - Infantil

Bon dia famílies,

En aquest e-mail vos adjuntam un document important que vos informa sobre l'organització i funcionament de la finalització del curs escolar.

Esperant l'arribada de la nova normalitat rebeu una salutació cordial.

La direcció

divendres, 5 de juny de 2020

2020-06-05 CIRCULAR FASE 3 AL CEIP XALOC

CAT

Benvolgudes famílies ,

Avui ha entrat en vigor la Resolució del Conseller d’Educació, Universitat i Recerca de dia 4 de juny de 2020, per la qual s’aprova el protocol per a la fase 3 del procés de desescalada per als centres educatius.

A partir de l’entrada en vigor d’aquesta resolució, el nostre centre educatiu, a partir del 8 de juny mantindran obertes les seves instal·lacions entre les 9.00 i les 13.00 hores 

Es duran a terme les activitats presencials següents:

a) Tutories d'orientació o de matèria i activitats de reforç per a l'alumnat de qualsevol curs dels nivells d’educació infantil i d'educació primària, amb cita prèvia, individuals o en grups de màxim de 10 alumnes a educació infantil i de 15 en els altres nivells educatius, sempre que es pugui mantenir la capacitat de 4m2 per alumne.

b) Intervenció, orientació i suport a l’alumnat amb NESE i d’altres que hagin patit una situació d’especial dificultat durant el període de suspensió de les activitats presencials, amb cita prèvia, individual o en grups d'un màxim de 5 alumnes, per part dels tutors o dels diferents professionals de suport del centre.

Podran sol·licitar les tutories a la direcció del centre: alumnes, famílies i professors. 

El procés per sol·licitar-les serà:
 1. Sol·licitud al tutor pel canal de comunicació establert durant el confinament.
 2. El docent avisarà a l’equip directiu que donarà cita prèvia amb dia i hora.
 3. La direcció del centre organitzarà l'horari de les tutories a partir de les sol·licituds rebudes.
Fins a final de curs, l'alumnat continuarà el seu ensenyament de manera no presencial. A partir de la fase 3, els alumnes de tots els nivel educatius del centre, i sempre amb cita prèvia, podran assistir de forma presencial a tutories d'orientació o de matèria de forma individual o en grups amb les condicions especificades anteriorment.

Salutacions

La Direcció

___________________________________________________

CAST

Estimadas familias,

Hoy ha entrado en vigor la Resolución de la Consejeria de Educación, Universidad e Investigación de día 4 de junio de 2020, por la que se aprueba el protocolo para la fase 3 del proceso de desescalada para los centros educativos.

A partir de la entrada en vigor de esta resolución, nuestro centro educativo, a partir del 8 de junio mantendrá abiertas sus instalaciones entre las 9.00 y las 13.00 horas.

Se llevarán a cabo las actividades presenciales siguientes:

a) Tutorías de orientación o de materia y actividades de refuerzo para el alumnado de cualquier curso de los niveles de educación infantil y de educación primaria, con cita previa, individuales o en grupos de máximo de 10 alumnos en educación infantil y de 15 en los otros niveles educativos, siempre que se pueda mantener la capacidad de 4m2 por alumno. 

b) Intervención, orientación y apoyo al alumnado con NESE y otros que hayan sufrido una situación de especial dificultad durante el período de suspensión de las actividades presenciales, con cita previa, individual o en grupos de un máximo de 5 alumnos, por parte de los tutores o de los diferentes profesionales de apoyo del centro.

Podrán solicitar las tutorías a la dirección del centro: alumnos, familias y profesores. 

El proceso para solicitarlas será: 
 1. Solicitud al tutor por el canal de comunicación establecido durante el confinamiento. 
 2. El docente avisará al equipo directivo que dará cita previa con día y hora. 
 3. La dirección del centro organizará el horario de las tutorías a partir de las solicitudes recibidas.
Hasta final de curso, el alumnado continuará su enseñanza de manera no presencial. A partir de la fase 3, los alumnos de todos los niveles educativos del centro, y siempre con cita previa, podrán asistir de forma presencial a las tutorías de orientación o de materia de forma individual o en grupos con las condiciones especificadas anteriormente.

Saludos

La Dirección

dijous, 4 de juny de 2020

RECORDATORI: INFORMACIÓ IMPORTANT PER LES FAMÍLIES I ALUMNES DE 6È D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA

CAT

Benvolgudes famílies ,

Vos volem recordar que, segons mana la Resolució del Conseller d’Educació, Universitat i Recerca de dia 25 de maig de 2020, el dimecres 27 de maig es reanuden de forma voluntària les tutories presencials per a l’alumnat de 6è de primaria.

Es duran a terme les activitats presencials següents:

Tutories d'orientació o de matèria per a l'alumnat de 6è curs d'educació primària, amb cita prèvia, individuals o en grups de màxim de 5 alumnes. 

Podran sol·licitar les tutories a la direcció del centre: alumnes, famílies i professors. 

Es donarà preferència a l'alumnat que hagi patit una situació d'especial dificultat durant el període de suspensió de les activitats presencials. S’ha de tenir en compte l’aspecte socioemocional i l’orientació educativa i/o professional dels alumnes i s'ha de basar en criteris generals i inclusius, és a dir, que l’alumnat en desavantatge, que ha patit més la bretxa digital i que va endarrerit ha de ser el prioritari. 

A les tutories de matèria es prioritzaran els dubtes referents als aspectes curriculars. 

La direcció del centre organitzarà l'horari de les tutories a partir de les sol·licituds rebudes.

Fins a final de curs, l'alumnat continuarà el seu ensenyament de manera no presencial. A partir de la fase 2, els alumnes dels darrers cursos i sempre amb cita prèvia, podran assistir a tutories d'orientació o de matèria de forma individual o en grups de fins a 5 alumnes amb les condicions especificades anteriorment.

Salutacions

La Direcció

___________________________________________
CAST

Queridas familias,

Os queremos recordar que, según manda la Resolución del Consejero de Educación, Universidad e Investigación de día 25 de mayo de 2020, el miércoles 27 de mayo se reanudan de forma voluntaria las tutorías presenciales para el alumnado de 6º de primaria.

Se llevarán a cabo las actividades presenciales siguientes:

Tutorías de orientación o de materia para el alumnado de 6º curso de educación primaria, con cita previa, individuales o en grupos de máximo de 5 alumnos.

Podrán solicitar las tutorías a la dirección del centro: alumnos, familias y profesores.

Se dará preferencia al alumnado que haya sufrido una situación de especial dificultad durante el período de suspensión de las actividades presenciales. Hay que tener en cuenta el aspecto socioemocional y la orientación educativa y/o profesional de los alumnos y se basará en criterios generales e inclusivos, es decir, que el alumnado en desventaja, que ha sufrido más la brecha digital y que va atrasado debe ser el prioritario.

En las tutorías de materia se priorizarán las dudas referentes a los aspectos curriculares.

La dirección del centro organizará el horario de las tutorías a partir de las solicitudes recibidas.

Hasta final de curso, el alumnado continuará su enseñanza de manera no presencial. A partir de la fase 2, los alumnos de los últimos cursos y siempre con cita previa, podrán asistir a tutorías de orientación o de materia de forma individual o en grupos de hasta 5 alumnos de la forma especificada anteriormente.

Saludos

La Dirección

dimarts, 2 de juny de 2020

AJUDES DE PRINCIPI DE CURS PER A L'ALUMNAT RESIDENT A CALVIÀ

Bon dia famílies del CEIP Xaloc,

Des de l'ajuntament de Calvià ens fan arribar aquesta informació sobre "les ajudes pel principi de curs" per a que facem difusió entre les nostres famílies.

"Buenos días,

Les envío este correo para informarles de lo siguiente:

El pasado sábado 30 de mayo de 2020, se publicó en el BOIB Núm. 97 la "Convocatoria de ayudas para el inicio de curso para el alumnado residente empadronado en el municipio de Calvià y escolarizado, en el curso 2020-2021, en educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria, formación profesional o bachiller".

El plazo para la presentación de las solicitudes se inicia el 15 de junio y finaliza el 24 de julio de 2020.

Les adjunto la convocatoria publicada en el BOIB, y un resumen de la convocatoria.Un cordial saludo,

Departamento de Desarrollo Social, Infancia y Personas Mayores
Ayuntamiento de Calviá


Salutacions

La Direcció del CEIP Xaloc

Informació important Empresa de menjador escolar Julio Tundidor Molina S.L.

Bon dia famílies del CEIP Xaloc,

Des de l'empresa que gestiona el Menjador Escolar de la nostra escola ens enviam aquesta informació per a que vos facem difusió.


" Buenos días familias,

Esperamos que todas estéis bien. 

Nosotros estamos en una situación complicada debido al retraso de los pagos de la conselleria. Hemos centrado nuestros esfuerzos en el pago de los salarios de nuestros empleados cuyas familias son nuestra prioridad.

Os escribimos para comunicar que debido a eso, procederemos a la devolución de los 15 días de marzo al inicio del curso 20/21 con excepción de los casos de familias necesitadas o de los alumnos de sexto curso. En estos casos, os rogamos os pongáis en contacto telefónico con nuestras oficinas al teléfono 971 682 415 de 9'00 a 13'00 horas. 

Agradecemos su comprensión
Comedores escolares Julio Tundidor Molina S.L. "

Salutacions

La Direcció del CEIP Xaloc

Taller "El PAS de l'escola a l'Institut

Bon dia, des del Servei de prevenció socioeducativa de Calvià ens enviam la següent informació per a que la facem arribar als alumnes i a les famílies de 6è curs.

" Bon dia!

Per aquestes dates teníem programat el taller “El PAS de l’escola a l’Institut” davant la situació en la que ens trobem, hem hagut de fer-ne la versió en línia. El que us adjuntem al mail són 2 enllaços a una gravació de la Presentació explicada per una de les Educadores Socials de l’equip de Prevenció Socioeducativa; una per l’alumnat i l’altre per les famílies.

A més us fem arribar també les presentacions utilitzades en format PDF per consultar i visitar els enllaços que es presenten. A la darrera d’aquestes diapositives també hi ha un mail de contacte on poden escriure tant els alumnes com les seves famílies i on intentarem resoldre els dubtes que puguin haver sorgit.

Enllaç i presentació Famílies:

Enllaç i presentació Alumnat:

Moltes gràcies per la col·laboració i no dubteu en contactar amb nosaltres.

Gràcies "

Salutacions

La direcció del CEIP Xaloc

Presentació Virtual de l'IES Calvià dia 10 de juny a les 10:00 h

Des de l'IES Calvià ens fan arribar aquesta informació pels nostres alumnes de 6è .

" Benvinguts futurs alumnes de l’IES Calvià,

Vos esperam amb molta d’il·lusió i com que enguany vivim una situació excepcional, la presentació del centre es farà de forma virtual accedint al següent enllaç, 5 minuts abans de l’hora prevista i amb el micròfon tancat.

Unirse con Google Meet: https://meet.google.com/mdc-pzio-did

Abans del dia de la videoconferència ens agradaria que mireu els següents vídeos i presentació de l’IES Calvià

1. IES CALVIÀ, un centre MINDFULNESS

2. Presentació de l’IES CALVIÀ: organització i funcionament del centre que estan subjectes a modificacions, depenents de les instruccions de Conselleria per qüestions de la COVID 19.

3. Resum de les activitats que es fan a l’IES Calvià: sant Antoni, activitats a la biblioteca, carnestoltes, tots sants, dia del llibre, cursa solidària, viatges, sortides, jornada solidària, concert de nadal, concurs de ball, proves cangur, xerrades, tallers, TEI, Berenars en català, Erasmus... I molt més...


El dia de la presentació virtual està programada de la següent manera:

- Presentació dels alumnes de 2n ESO que vos llegiran una carta de benvinguda.
- Explicació breu de l’organització i funcionament del centre per part dels alumnes de 2n d’ESO.
- Torn obert de preguntes
- Acomiadament.

Per a qualsevol dubte estic a la vostra disposició i podeu contactar amb jo per email: 

Moltíssimes gràcies,

Ens veim en una setmaneta!

Susana Marí

Cap d’estudis de 1r cicle d’ESO "


Salutacions 
La Direcció del CEIP XALOC

divendres, 29 de maig de 2020

PROCÉS D'ADMISSIÓ AL CEIP XALOC

Bon dia famílies,

Dilluns dia 1 de juny comença el procés d'admissió als centres de les Illes Balears

A la nostra pàgina web del centre , www.ceipxaloc.com , trobareu a l'apartat de novetats la informació necessària per particicpar al procés.

Enguany, per les dificultats que hem tengut amb el COVID-19 no hem pogut realitzar les jornades de portes obertes. La finalitat d'aquestes jornades era que les famílies puguin conèixer de primera mà el nostre centre escolar.

Així que hem preparat una presentació per a que pogueu tenir més informació del nostre centre.


CLICA LA IMATGE


Desitjam que vos agradi !

Salutacions

La direcció

dimecres, 27 de maig de 2020

2020-05-27 circular a les famílies

Bon dia famílies,

Vos feim arribar ana circular informativa  sobre el procés de desecalada durant la fase 2 i 3 en el nostre centre escolar.


A més vos feim arribar una sèrie de documentació que ens ha fet arribar la conselleria per a que pogueu estar informats.

Rentat de mans

Como ponerse y quitar la mascarilla

Info families CAT

Info famílies CASTSalutacions

La direcció


dimarts, 26 de maig de 2020

Entrega de chromebooks alumnes de 5è i 6è

Bon dia famílies,

Avui hem donat els Chromebooks als alumnes de 5è i 6è per aquelles famílies que més ho necessiten.

Desitjam que ajudi a la formació dels nostres infants.


Salutacions

La direcció

dijous, 21 de maig de 2020

Entrega de Notebooks al centre

Bon dia famílies,

Avui hem donat una sèrie de Notebooks del centre a aquelles famílies que més ho necessitaven.

Desitjam que ajudi a la formació dels nostres infants.Prest podrem donar tanbé els chromebooks als nostre alumnes del cursos de 6è, aquest son cedits per la Conselleria d'Educació i estan fent feina per fer-los arribar el més prest possible.

Salutacions

La direcció

dimarts, 19 de maig de 2020

Xerrada interessant per a les famílies de 6è d'Ed. Primària

Bon dia,

Des de la Universitat de les Illes Balears ens envien una informació que pot esser interessant per a les famílies de 6è d'Ed. Primària

El dia 25 de maig de 2020, a les 19 hores, es duran a terme la xerrada virtual Acabant l’educació primària... El futur del meu fill o filla per a pares i mares d'alumnat de 6è de primària.

Més informació i inscripcions: https://seras.uib.cat/xerrades_pares_mares/

Moltes gràcies

La Direcció

dijous, 14 de maig de 2020

PROCÉS ADSCRIPCIÓ 6È D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Benvolgudes famílies,

Recordau que des d’avui 14 de maig fins el 26 de maig, s’obri el PROCÉS D’ADSCRIPCIÓ (pels alumnes de 6é - reserva de plaça Institut)

El procés d'escolarització per al curs 2020/21 es farà de manera telemàtica.

Tràmit telemàtic: per tal de facilitar tot el procés s’ha establert que per poder iniciar la sol·licitud, es requerirà el codi d’usuari del GESTIB o usuari CAIB;

Per això és important que aquests dies actualitzeu, si no ho teniu, el vostre codi d’usuari facilitat pel centre escolar.

Els centres escolars, resoldran per via telefònica o telemàtica els dubtes i dificultats sorgits entre els usuaris.

Calendari d’adscripció (per alumnat que acaba 6è de primària i ha de continuar els seus estudis a d’altres centres.

clica aquí: calendari

En cas de dubte o peticions d'aclariments enviau per favor un correu a l'adreça del centre ceipxaloc@educaib.eu i ens posarem en contacte amb vosaltres o intentarem donar resposta via e-mail, el més aviat possible.


MOLT IMPORTANT MARCAR l'autorització a Conselleria per consulta telemàtica.


Tots els alumnes, malgrat possible repetició, han de fer sol.licitud.


GRÀCIES

EQUIP DIRECTIU
___________________________________________________________________________
Queridas familias,

Recuerden que desde hoy 14 de mayo hasta el 26 de mayo, se abre el PROCESO DE ADSCRIPCIÓN (para los alumnos de 6º - reserva de plaza Instituto)

El proceso de escolarización para el curso 2020/21 se hará de manera telemática.


Trámite telemático: para facilitar todo el proceso se ha establecido que para poder iniciar la solicitud, se requerirá el código de usuario del GESTIB o usuario CAIB;

Por eso es importante que estos días actualice, si no lo tiene, su código de usuario facilitado por el centro escolar.

Los centros escolares, resolverán por vía telefónica o telemática las dudas y dificultades surgidas entre los usuarios.


Calendario de adscripción (para alumnado que acaba 6º de primaria y ha de continuar sus estudios en otros centros, adscritos al suyo de origen).

clica aquí: calendario

En caso de duda o peticiones de aclaraciones envíe por favor un correo a la dirección del centro ceipxaloc@educaib.eu y nos pondremos en contacto con vosotros o intentaremos dar respuesta vía e-mail, lo antes posible.

MUY IMPORTANTE MARCAR la autoritzación a Conselleria para la consulta telemática.


Todos los alumnos, aunque sean posibles repetidores, deben realizar la sol.licitud.

GRACIAS

EQUIPO DIRECTIVO

divendres, 8 de maig de 2020

Donació d'aliments per part de les famílies

Bon dia famílies,

Des del centre escolar juntament amb La fundación Lilo i Càritas Mallorca hem organitzat que els dimecres de 17:00 h a 18:00 h estarà obert el saló parroquial de l'esglesia de Peguera per a que la gent que vulgui fer donacions d'aliments puguin fer-ho.

Sabem que hi ha gent que per culpa de la situació derivada del Covid -19 té problemes importants. Així que aquella gent que vulgui ajudar / col·laborar tengui la possibilitat de fer-ho.

Gràcies i salutacions

La direcció

Cartell Càritas

dimecres, 6 de maig de 2020

2020-05-06 CIRCULAR INFORMATIVA

Bon dia famílies,

Després de les notícies que han sortit en els mitjans de comunicació, volem comunicar-vos que encara no tenim instruccions concretes sobre la desescalada educativa. Quan disposem d’informació oficial, on es desenvolupin les instruccions del procés, us ho comunicarem.

Per altre banda, ja tenim dates oficials sobre el procés d’escolarització 2020/21. A partir de la setmana pròxima comença el procés de reserva de plaça.

Si voleu més informació podeu accedir a la pàgina d’escolarització : http://escolaritzacio.caib.es

A continuació vos ajuntam una circular amb informació més detallada.dimarts, 5 de maig de 2020

CONSELLS PER A LES FAMÍLIES

Hola a tothom !

Des de l'ajuntament de Calvià ens fan arribar tres infografies bastant interesants amb diferents consells per poder posar en pràctica des de casa.

Desitjam que tots estigueu bé!

dilluns, 4 de maig de 2020

FASE 0 - JA QUEDA MENYS !

Avui comença la fase 0 del procés de desescalada i com estam contents vos feim arribar un video que han preparat els mestres de l'escola per continuar animant els nostres alumnes en aquest procés de confinamentdijous, 30 d’abril de 2020

ENTREGA DE MATERIAL A LES FAMÏLIES DEL CEIP XALOC

Avui matí , així com explicarem a l'entrada del BLOG anterior, s'ha fet entrega de material didàctic a diverses famílies en el nostre centre escolar. S'ha desenvolupat de forma satisfactòria amb la col·laboració del nostre policia tutor i de diferents mestres del nostre centre. Volem agraïr a les famílies el seu bon comportament a l'hora de fer cumplir els horaris i les normes donades.

Si en un futur, el centre troba adient fer de nou noves entregues , els tutors/es es posaran en contacte amb les famílies per acordar un dia i una hora.

Tot anirà bé!


dimecres, 29 d’abril de 2020

CIRCULAR INFORMATIVA ENTREGA DE MATERIAL AL CENTRE ESCOLAR

Hola a tothom ,

Vos feim arribar una circular explicativa que inclou les instruccions de Conselleria sobre la recollida de material al centre el dijous 30, així com la organització i funcionament de les mateixes.

Només hauran d'acudir al centre aquelles famílies que el tutor/a els ho hagi comunicat.

La direcció

GUIA DE BONES PRÀCTIQUES PER SORTIDES AMB INFANTS

Benvolgudes famílies:

Vos feim arribar aquesta guia que ens ha enviat la Conselleria d'Educació amb la següent informació que trobam que és del vostre interès i per fer-ne difusió.

En l'actual estat d'alarma, els nostres infants han estat uns vertaders herois quedant-se a casa, i des de diumenge 26 tenen permís per fer una passejada diària, ben merescuda.

Us adjuntam una guia de bones pràctiques per aquestes sortides dels infants, que ens ha fet arribar el Ministeri.

CLICA AQUÍ

dijous, 23 d’abril de 2020

CIRCULAR INFORMATIVA CEIP XALOC

Benvolgudes famílies:

Vos feim arribar una circular que s'ha elaborat al centre escolar per tal de comunicar-vos de quina manera es desenvoluparà al nostre centre el funcionament i l'avaluació dels alumnes en aquest tercer trimestre.

Clica aquí:   Circular Català  -  Circular Castellà

També vos feim arribar l'enllaç del BOIB on podeu trobar les instruccions publicades el dissabte 18 d'abril de 2020 referides a l'avaluació dels alumnes d'educació infantil i educació primària:

Clica aquí 

Atentament,

L'Equip Directiu

IMPACTE CONFINAMENT

Davant la situació d'excepcionalitat que vivim és necessari tenir en compte els efectes emocionals que el confinament pot tenir en l'alumnat i en les famílies.

Per aquest motiu us remetem un tríptic realitzat des de l'Institut per a la Convivència i l'Exit Escolar amb recomanacions i telèfons de suport.

Clica aquí: Tríptic

Així mateix, davant la possibilitat que hi hagi alumnes en situacions de risc, de desprotecció o maltractament, vos facilitam el telèfon d'ajuda a la infància i l'adolescència , ANAR 116111.

També vos feim arribar el seu chat.anar.org que funciona de dilluns a diumenge de 10h a 00h, per tal que puguin tenir un lloc on demanar ajuda en cas de necessitat

Salutacions

La direcció

dilluns, 20 d’abril de 2020

NOTIFICACIÓ DE L'EMPRESA DE MENJADOR ESCOLAR DE LA NOSTRA ESCOLA "COMEDORES ESCOLARES JULIO TUNDIDOR MOLINA SL."

Bon dia, 

en referència a les preguntes de nombroses famílies sobre el tema del pagament anticipat fet durant el mes de març, vos feim arribar una informació de l'empresa encarregada del menjador escolar de la nostra escola.


"Buenos días,

Queridos padres, desde la empresa de comedores escolares Julio Tundidor Molina S.L. esperamos que todos esteis con salud y con respecto a la cuota del mes de marzo de 2019, queríamos comprometernos a la devolución de los días no disfrutados.

Para ello, y a la espera de las instrucciones que nos facilite la Conselleria de Educación, nuestra intención es compensar las cuotas a devolver con las primeras cuotas a devengar, después de que volvamos a la actividad del servicio de comedor. En caso de que la Conselleria diera por finalizado el curso escolar procederíamos a ejecutar las instrucciones para la devolución de dichos importes.

Espero que entiendan las circunstancias actuales.

Un Saludo

Comedores Escolares Julio Tundidor Molina SL "


Salutacions

La direcció

dijous, 9 d’abril de 2020

PASQUA CONFINADA !!!

(cat)
Hola a tothom, pares i mares, nins i nines, equip educatiu i a tot el personal del CEIP Xaloc.

La primera paraula que ens ve al cap per començar aquest escrit és: GRÀCIES!

GRÀCIES en primer i principal lloc, a tots vosaltres, nins i nines.
Sou els vertaders vencedors d’aquesta pandèmia. Amb tot aquest temps que duim de confinament heu demostrat als vostres pares i a tots els vostres mestres, que dins cadascun de vosaltres duis un petit heroi, amb una força i amb una valentia capaç de superar qualsevol repte.
Ho esteu fent molt bé, i tots n'estem molt orgullosos !!!

GRÀCIES també a totes les famílies, per la vostra implicació amb tots els canvis que han arribat sense avisar, per la vostra adaptació a nous mètodes d’estudi i comunicació amb el centre i per tot el vostre temps dedicat.
Heu aconseguit que els nins no perdin la il.lusió per continuar amb l’estudi, a la vegada que es senten recolzats per tots vosaltres.

GRÀCIES a tot l’equip de professorat per la vostra feina diària. Durant tot el curs escolar heu estat la brúixola que ha guiat cadascun dels nins i nines del Ceip Xaloc, i ara més que mai els seguiu enviant tot el vostre suport i guiatge amb tota la feina i seguiment que feis plegats. 

Ara venen dies de descans i desconnexió, dies de panades i robiols, jocs de taula, i moments per carregar piles! Ens tornarem a connectar el 20 d’Abril.


BONES FESTES DE PASQUA A TOTHOM I MOLTS D’ ÀNIMS!

TOT SORTIRÀ BE!Una abraçada,

La Direcció.

(cast)

Hola a todos, padres y madres, niños y niñas, equipo educativo y todo el personal del CEIP Xaloc.

La primera palabra que nos viene a la cabeza para empezar este escrito es : GRACIAS!

GRACIAS en primer y principal lugar, a todos vosotros niños y niñas. Sois los verdaderos vencedores de esta pandemia. Durante todo este tiempo que llevamos de confinamiento, habéis demostrado a vuestros padres y a todos los maestros, que dentro de vosotros lleváis un pequeño héroe con una fuerza y una valentía capaz de superar cualquier reto.
Lo estáis haciendo muy bien y estamos muy orgullosos.

GRACIAS también a todas las familias, por vuestra implicación con todos los cambios que han venido sin avisar, por vuestra adaptación a nuevos métodos de estudio y comunicación con el centro y por todo el tiempo dedicado. Habéis conseguido que vuestros hijos no pierdan la ilusión para continuar con el estudio, a la vez que se sienten apoyados por todos vosotros.

GRACIAS a todo el equipo del profesorado por vuestro trabajo diario. Durante todo el curso escolar habéis sido la brújula que ha guiado a cada uno de los niños y niñas del CEIP Xaloc, y ahora más que nunca les estáis enviando vuestro apoyo y vuestra guía con todos el trabajo y seguimiento que hacéis juntos.

Ahora vienen días de descanso y desconexión, días de empanadas y robiols, juegos de mesa y momentos para cargar pilas! Nos volveremos a conectar el 20 de Abril.

FELICES FIESTAS DE PASQUA A TODOS Y MUCHOS ANIMOS!
TODO SALDRA BIEN!

Un abrazo, 
La Dirección.divendres, 3 d’abril de 2020

*IMPORTANT * INFORMACIÓ PER LA COMUNITAT EDUCATIVA DEL CEIP XALOC

(cat)

Benvolgudes famílies

Davant la nova situació que vivim, tot el Claustre del Ceip Xaloc i l'Equip Directiu us volem transmetre un missatge de calma i us volem fer una sèrie d'aclariments que ens ajudaran a avançar en el nostre dia a dia educatiu.

 • Com ja molts de vosaltres sabreu, s'han creat blogs d'aula per anar fent un seguiment dels alumnes. En aquests BLOGS es van proposant les tasques, activitats concretes...i tot un recull de propostes per continuar amb l'activitat activa.
 • A més, durant aquesta setmana, els tutors es posaran en contacte amb els alumnes per poder dur un seguiment del confinament més personal amb cada un d’ells. D’aquesta manera, les famílies, podreu consultar les notes del 2n trimestre i fer una tutoria virtual amb el mestre. Vos telefonaran des d’un número ocult. 
 • Es recomana que es facin diàriament les feines poc a poc, de forma organitzada, però sense que mai representi una angoixa per l’alumnat ni tampoc per la família. La lectura en aquests dies és una gran oportunitat. Llegiu en família ! la lectura és una manera d’aprendre, de consolidar el que sabem i de millorar la comprensió lectora, necessària per a l'aprenentatge.
 • És necessari que aneu contestant els emails dels tutors per saber com estau, o per mostrar feines fetes. Podeu enviar aquestes tasques a través del correu dels mestres (penjat al bloc) a través de fotografies, captures de pantalla, etc. D’aquesta forma es podran donar orientacions de les tasques i no perdre el contacte amb l’escola.
 • Qualsevol problema que tengueu ho podeu posar en coneixement del tutor/a del vostre fill/a. Volem remarcar que els mestres esteim disponibles a través del nostre ​email per contestar a qualsevol dubte que tenguin els nostres alumnes i així poder-los ajudar.
 • La suspensió de les activitats lectives presencials no condicionarà ni la promoció, ni la titulació dels alumnes. El ​curs NO es dóna per acaba​t, seguirem l’activitat lectiva de forma telemàtica fins a poder tornar a les aules.
 • El ​calendari escolar no es modifica​, la finalització de les activitats lectives per al curs 2019/20 es manté en la data establerta: ​19/06/2020​.
 • Les festes de Pasqua es mantenen. És a dir, del dijous 9 d’abril fins el diumenge 19 d’abril, haurà vacances escolars. Per tant, durant aquest dies no haurà contacte amb el vostre professorat. Serà el dilluns 20 d’abril que reprendrem les activitats escolars a distància.
 • Des d´Escolarització ens informen que queda ajornat el calendari d´adscripcions ( alumnes de 6è que passen a l´institut) i d´admissió ( alumnes nous de 3 anys i altres nouvinguts al centre) fins a després de pasqua. En funció de l´evolució de la situació actual, es publicarà un nou calendari.
 • La informació que ens arriba des de la Conselleria d’Educació va canviant constantment, així que us anirem informant de les principals notícies mitjançant el nostre canal de comunicació: el BLOG de l’escola.

Amb tot això, l'equip del Ceip Xaloc vos vol donar les gràcies per la vostra implicació i donar-vos forces per continuar endavant.

De ben segur que d'aquí poc ens tornarem a retrobar a les aules.

Una abraçada virtual

El Claustre del CEIP Xaloc

______________________________________________________
(cast)

Estimadas familias

Ante la nueva situación que vivimos, todo el Claustro del Ceip Xaloc y el Equipo Directivo os queremos transmitir un mensaje de calma y os queremos hacer una serie de aclaraciones que os ayudarán a avanzar en nuestro día a día educativo.
 • Como ya muchos de vosotros sabréis, se han creado blogs de aula para ir haciendo un seguimiento de los alumnos. En estos BLOGS se irán proponiendo las tareas, actividades concretas ... y todo un conjunto de propuestas para continuar con la actividad activa.
 • Además, durante esta semana, los tutores se pondrán en contacto con los alumnos para poder llevar un seguimiento del confinamiento más personal con cada uno de ellos. De este modo, las familias, podrán consultar las notas del 2º trimestre y hacer una tutoría virtual con el maestro. Os llamarán telefónicamente desde un número oculto.
 • Se recomienda que se hagan diariamente los trabajos poco a poco, de forma organizada, pero sin que nunca represente una angustia para el alumnado ni tampoco para la familia. La lectura en estos días es una gran oportunidad. Leer en familia! la lectura es una manera de aprender, de consolidar lo que sabemos y de mejorar la comprensión lectora, necesaria para el aprendizaje.
 • Es necesario que vayan contestando los emails de los tutores/as para saber cómo estáis, o para mostrar trabajos realizados. Puede enviar estas tareas a través del correo de los maestros (colgado en el blog) a través de fotografías, capturas de pantalla, etc. De esta forma se podrán dar orientaciones de las tareas y no perder el contacto con la escuela.
 • Cualquier problema que tengáis lo podéis poner en conocimiento del tutor / a de su hijo / a. Queremos remarcar que los maestros estamos disponibles a través de nuestro email para contestar cualquier duda que tengan nuestros alumnos y así poderlos ayudar.
 • La suspensión de las actividades lectivas presenciales no condicionará ni la promoción, ni la titulación de los alumnos. El curso NO se da por terminado, seguiremos la actividad lectiva de forma telemática hasta poder volver a las aulas.
 • El calendario escolar no se modifica, la finalización de las actividades lectivas para el curso 2019/20 se mantiene en la fecha establecida: 19/06/2020.
 • Las fiestas de Pascua se mantienen. Es decir, del jueves 9 de abril hasta el domingo 19 de abril, tendrá vacaciones escolares. Por lo tanto, durante estos días no tendrá contacto con su profesorado. Será el lunes 20 de abril que retomaremos las actividades escolares a distancia.
 • Desde Escolarización nos informan que queda aplazado el calendario de adscripciones ( alumnos de 6º que pasan al instituto) i de admisión ( alumnos nuevos de 3 años y otros alumnos recién llegados al centro) hasta después de pascua. En función de la evolución de la situación actual, se publicará un nuevo calendario.
 • La información que nos llega desde la Consejería de Educación va cambiando constantemente, así que os iremos informando de las principales noticias a través de nuestro canal de comunicación: el BLOG del colegio.


Con todo ello, el equipo del Ceip Xaloc os quiere dar las gracias por vuestra implicación y daros fuerzas para seguir adelante.

Seguro que dentro de poco nos volveremos a reencontrar en las aulas.

Un abrazo virtual

El Claustro del CEIP Xaloc

dijous, 2 d’abril de 2020

INFORMACIÓ ÚTIL PER A LES FAMÍLIES

Bon dia,

Vos feim arribar una gruia de contactes que ens fa arribar na Magdalena Mairata, Professora Tèncnica de Serveis a la Comunitat (PTSC) que pensam que vos pot ser útil en aquest temps de confinament.


Clica aquí : GUIA DE CONTACTES 

dimarts, 31 de març de 2020

NOTÍCIES SOBRE EL PROCÉS D'ADSCRIPCIÓ I ADMISSIÓ D'ALUMNES AL CEIP XALOC

Bon dia famílies

Us informam que, atesa l'ampliació de l'estat d'alarma, queda ajornat el calendari que figura a l'annex 2 de la resolució relativa al procés d'adscripció i admissió que es va publicar en el BOIB dia 14 de març. Després de les vacances de Pasqua, en funció de l'evolució de la situació, es publicarà una nova resolució amb un nou calendari.

per a més informació , clica aquí

Salutacions

La direcció

BEQUES DE MENJADOR AL CEIP XALOC

Bon dia famílies,

Ahir es va obrir el centre per poder entregar les targetes prepago a les famílies  d'aquells alumnes del nostre centre que gaudeixen de les beques de menjador.


Malgrat tots els inconvenients per poder realitzar aquesta gestió ( problemes de transport, problemes de protocols de salut, problemes amb els desplaçaments al centre per part de les famílies, etc) tots es va desenvolupar de manera satisfactòria.

Desitjam que tant aquestes famílies com la resta que formen part del nostre centre gaudeixin de salut i de les condicions necessàries per duu una alimentació el més saludable possible.

Si quaque família del nostre centre té qualque necessitat important d'aquests tipus es posin en contacte amb el correu electrònic del centre (ceipxaloc@educaib.eu) explicant el seu cas.

Salutacions

La Direcció


dilluns, 30 de març de 2020

BON DIA A TOTHOM ! #ENSQUEDAMACASA

Bon dia famílies,

Començam la setmana i ho feim amb un missatge del nostre claustre de professors a tota la comunitat educativa.


Clica aquí: VIDEO CLAUSTRE#ensquedamacasa , #totsortiràbédivendres, 27 de març de 2020

27/03/2020 - DARRERES INSTRUCCIONS CONSELLERIA

Benvolgudes famílies:

A petició de la Conselleria d'Educació vos feim arribar les darreres instruccions per tal que estigueu informats.


Volem aprofitar per dir-vos que tot el professorat del centre està gestionant de la millor manera que es pot aquesta situació per tal d'estar en contacte amb les famílies i amb els alumnes, si es possible.

Per això vos demanam, que per ajudar-nos a fer el seguiment d'aquest temps d'estudi a casa, si teniu algun problema o dificultat o simplement per anar informant de com duis la gestió d'aquests moments tan difícils per tots, vos poseu en contacte amb el vostre tutor/a.

Esperam que tots tengueu la força suficient per continuar. Hem de quedar a casa.

Gràcies a tots per la vostra comprensió i esperam veure-vos el més aviat possible.

La Direcció

dijous, 26 de març de 2020

ACLARIMENTS ACCÉS GESTIB FAMÍLIES

Estimades famílies,

primer de tot desitjam que estigueu bé de salut, i que estigueu passant aquests dies de confinament el millor possible.

En referència a la oportunitat que hem donat a les famílies per poder accedir a la plataforma "GESTIB PER FAMILIES" hem rebut dubtes i qüestions que intentarem resoldre des de la distància.

En primer lloc recordar que és una mesura opcional i que el procediment per obtenir aquest usuari i la contrasenya no és el més òptim. Així que per facilitar la major informació possible, i en aquest cas particular, per poder obtenir el butlletí de notes dels infants, la Conselleria ha permès el procediment que hem explicat en les entrades del BLOG anterior per obtenir-ho.

En consequència , el centre vos ha posat a l'abast un procediment que molt de voltros heu realitzat. A moltes famílies els hi anat perfectament , però hi ha d'altres que han tengut problemes.

A continuació passaré dues situacions possibles i les seves determinades respostes.


 • Canvis de contrasenya


Per canviar la contrasenya de qualsevol usuari corporatiu disposam de les utilitats que estan a les següents url’s:

1.- Des de la plana web weib.caib.es http://weib.caib.es/Suport/solicitud_email/canvi_contrasenya_.htm

2.- Des del GestIB https://www3.caib.es/xestib/inici clicant l’opció "canvi de contrasenya"

 • Oblit de la contrasenya

En cas d'oblid de la contrasenya es disposa de la utilitat del GestIB que funciona amb qualsevol tipus d'usuari EXCEPTE els usuaris tipus "z" (alumnat menor d'edat).

https://www3.caib.es/xestib/inici clicant l’opció "He oblidat la clau".Si els problemes persisteixen una vegada realitzades les proves oportunes estretes dels casos anteriors, haureu d'esperar al retornament al centre escolar per resoldre els problemes que heu tengut i poder obtenir el vostre usuari i contrasenya.

Recordau que en tornar al centre, rebreu les notes dels vostres infants en paper. Aquells que vulguin parlar amb el seu tutor sobre qualsevol qüestió escolar recordau que ho podeu fer directament al seu e-mail que trobareu en aquest mateix BLOG.

També vos fem saber que no enviarem els butlletins de notes per e-mail a cap família.

Gràcies per la vostra comprensió i la vostra col·laboració

Salutacions

La Direcció