divendres, 27 de novembre de 2020

2020-11-27 CIRCULAR INFORMATIVA


-CAT-

Estimades famílies,


Donada la situació de pandèmia en la que vivim i les mesures de seguretat que hem de dur a terme per poder fer de l’escola un lloc segur, volem donar-vos les gràcies per la vostra implicació i l’enhorabona als vostres infants per l’esforç que fan dia a dia per dur-lo amb la màxima normalitat possible. 


L’objectiu d’aquesta circular és recordar-vos que l’ús de la mascareta, el rentat de mans, la ventilació i el distanciament social són les millors eines que tenim per poder combatre el virus dins i fora de l’escola. Dit això volem recordar i ampliar informació en els punts següents:


És molt important el bon ús de les mascaretes.

 • Les mascaretes de tela s’han de netejar cada dia.

 • Les mascaretes quirúrgiques o higièniques són d’un sol ús.

 • Les mascaretes han d’anar ben ajustades


Bona ventilació.

Seguint la normativa vigent al nostre centre tenim una bona ventilació a les aules. Informar-vos que tenim comanats uns mesuradors de CO2 que ens ajudaran a poder dur un major control de la ventilació de les aules.

Amb l’arribada del fred, hem posat en marxa la calefacció, tot i així recomanem que els infants duguin un poc més de roba d'abric per si la necessitassin a l’horari lectiu.


Manteniment de distanciament social entre nosaltres i els altres grups.  

És molt important mantenir-lo també a les entrades i sortides del centre escolar, tant els nins i nines com els familiars. Per aquest motiu vos recordam que fora del centre també heu d’intentar mantenir la distància entre famílies.


Per aconseguir entrades i sortides al centre escolar més segures, s’ha treballat juntament amb l’ajuntament de Calvià per aconseguir-ho. Així, s’ha habilitat un espai lliure de cotxes entre la porta de l’entrada principal del centre i la porta d’entrada secundària, situada a prop de l’aparcament dels cotxes D’aquesta manera es pot anar d'una entrada a l’altra sense haver de passar entre els cotxes i amb més seguretat

A més, s’ha aconseguit habilitar una zona d’espera més grossa a l’entrada principal de l’escola, col·locant uns blocs de ciment que han eliminant zona d’aparcament de cotxes i possibilitat una zona d’espera més àmplia.


Moltes gràcies a tots i a totes per la vostra col·laboració!


Junts aconseguirem superar la pandèmia!


La Direcció-CAST-

Estimadas familias,


Dada la situación de pandemia en la que vivimos y las medidas de seguridad que debemos llevar a cabo para poder hacer de la escuela un lugar seguro, queremos daros las gracias por vuestra implicación y la enhorabuena a vuestros hijos/as por el esfuerzo que hacen día a día para llevarlo con la máxima normalidad posible.


El objetivo de esta circular es recordaros que el uso de la mascarilla, el lavado de manos, la ventilación y el distanciamiento social son las mejores herramientas que tenemos para poder combatir el virus dentro y fuera de la escuela. Dicho esto queremos recordar y ampliar información en los puntos siguientes:


Es muy importante el buen uso de las mascarillas.

 • Las mascarillas de tela se deben limpiar cada día.

 • Las mascarillas quirúrgicas o higiénicas son desechables.

 • Las mascarillas deben ir bien ajustadas


Buena ventilación.

Siguiendo la normativa vigente en nuestro centro tenemos una buena ventilación en las aulas. Informaros que tenemos pedidos unos medidores de CO2 que nos ayudarán a poder llevar un mayor control de la ventilación de las aulas.

Con la llegada del frío, hemos puesto en marcha la calefacción, aún así recomendamos que los niños lleven un poco más de ropa de abrigo por si la necesitaran durante el horario lectivo.


Mantenimiento del distanciamiento social entre nosotros y los otros grupos.

Es muy importante mantenerlo también en las entradas y salidas del centro escolar, tanto los niños y niñas como los familiares. Por este motivo, os recordamos que fuera del centro también deben intentar mantener la distancia entre familias.


Para conseguir entradas y salidas en el centro escolar más seguras, se ha trabajado junto con el ayuntamiento de Calviá para conseguirlo. Así, se ha habilitado un espacio libre de coches entre la puerta de la entrada principal del centro y la puerta de entrada secundaria, situada cerca del aparcamiento de los coches De este modo se puede ir de una entrada a la otra sin tener que pasar entre los coches y con más seguridad.

Además, se ha conseguido habilitar una zona de espera más grande en la entrada principal de la escuela, colocando unos bloques de cemento que han eliminando zona de aparcamiento de coches y posibilidad una zona de espera más amplia .


Muchas gracias a todos y todas por vuestra colaboración!


¡Juntos conseguiremos superar la pandemia!


La Dirección


divendres, 20 de novembre de 2020

Programa d'acompanyament emocional del CEIP XALOC.

 -CAT-

Benvolgudes famílies:


Ens posem en contacte amb vosaltres per a informar-vos de que hem posat en marxa un pla d'actuació per a poder fer acompanyament emocional de les famílies, alumnat i docents durant aquest curs escolar.


Així , en aquest missatge vos feim arribar un enllaç per poder accedir al qüestionari que s'ha elaborat des del centre per detectar les necessitats de les famílies durant aquest curs escolar.


Per nosaltres és molt important que el contesteu, per tal de disposar de la màxima informació en aquest curs tan difícil i prendre les mesures que siguin positives per tots i totes i sobretot pels alumnes.


Agraïm per endavant la vostra col·laboració i recordar que la informació que inclou el qüestionari es totalment confidencial i sols es farà servir internament a nivell de centre.

 

Enllaç del qüestionari en català:  https://forms.gle/ZjpWez317TzdDeBj8

 

-CAST-

Queridas familias:

Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de que hemos puesto en marcha un plan de actuación para poder hacer acompañamiento emocional a las familias, alumnado y docentes durante este curso escolar.

Así, en este mensaje os hacemos llegar un enlace para poder acceder al cuestionario que se ha elaborado desde el centro para detectar las necesidades de las familias durante este curso escolar.

Para nosotros es muy importante que lo conteste, para disponer de la máxima información en este curso tan difícil y tomar las medidas que sean positivas para todos y todas y sobre todo por y para los alumnos.

Agradecemos de antemano su colaboración y recordar que la información que incluye el cuestionario es totalmente confidencial y sólo se utilizará internamente a nivel de centro.

Enlace del cuestionario en castellano:  https://forms.gle/qg3fhHtUK6qSwNvV8

dilluns, 16 de novembre de 2020

2020-11-16 Llistat provisional Beques de Menjador

 

-CAT-

Bon dia,

Segons instruccions del Servei de Comunitat Educativa publiquem avui les llistes provisionals d’ajudes de menjador per motius socioeconòmics 2020-2021 en el taulell d’anuncis que es troba situat a l’entrada principal del centre escolar.

Us recordam que les famílies teniu 7 dies naturals per fer qualsevol tipus de reclamació i aquestes poden ser d'ofici o a instància de part.

Els motius d'exclusió que han trobat més freqüents són:

1. Superen umbral renda (aquest és el cas del nostre centre)

2. Falten dades: renda familiar total, nombre adults o menors...

3. Punts per COVID erronis, i també tenir punts a la casella de COVID o autònoms i a la casella de renda familiar total (no es sumen aquests)

Salutacions,

La Direcció

 

-CAST-

Buenos días,

Según instrucciones del Servicio de Comunidad Educativa publicamos hoy las listas provisionales de ayudas de comedor por motivos socioeconómicos 2020-2021 en el tablón de anuncios que se encuentra en la entrada principal del centro escolar.

Se recuerda que las familias tienen 7 días naturales para hacer cualquier tipo de reclamación y éstas pueden ser de oficio o a instancia de parte.

Los motivos de exclusión que han encontrado más frecuentes son:

1. Superan umbral renta (este es el caso de nuestro centro)

2. Faltan datos: renta familiar total, número adultos o menores ...

3. Puntos por Covid erróneos, y también tener puntos en la casilla de Covid o autónomos y en la casilla de renta familiar total (no se suman estos)

Saludos,

La dirección

2020-11-16 Donar-se d'alta usuari GESTIB FAMÍLIES

 -CAT-


Bon dia famílies,


Per començar aquesta circular, volem agrair la vostra paciència i col·laboració en aquests primer mesos de posada en marxa del centre, en aquests moments tan complicats per a tots i amb tantes novetats en el dia a dia del centre escolar.


A dia d’avui, les normes de funcionament del centre ja s'han concretat de manera que siguin conegudes, clares i adequades per a tota la comunitat educativa (alumnes, famílies i personal del centre).

Volem demanar-vos que continuem treballant tots junts, com a COMUNITAT, com ho hem fet en aquest inici de curs amb tants bons resultats i recordar-vos que és molt important que continuem respectant-les.


Dit això, vos recordam que encara teniu temps per poder activar l’usuari del GESTIB per a famílies. Hi ha moltes famílies que encara no ho tenen actiu. 


És molt important que ho faceu durant aquest trimestre ja que aquest serà el canal de comunicació prioritari entre el centre escolar i la família. A més, en aquesta plataforma podreu veure, entre d’altres coses, les notes dels vostres infants. 

Recordau que no s’entregaran cap notificació en paper durant aquest curs escolar.

Vos adjuntam un enllaç on trobareu com poder activar el GESTIB FAMÍLIES. Clica aquí


Salutacions 

La Direcció


-CAST-


Buenos días familias,


Para empezar esta circular, queremos agradecer vuestra paciencia y colaboración en estos primeros meses de puesta en marcha del centro, en estos momentos tan complicados para todos y con tantas novedades en el día a día del centro escolar.


A día de hoy, las normas de funcionamiento del centro ya se han concretado de manera que sean conocidas, claras y adecuadas por toda la comunidad educativa (alumnos, familias y personal del centro).

Queremos pediros que sigamos trabajando todos juntos, como COMUNIDAD, como lo hemos hecho en este inicio de curso con tan buenos resultados y recordaros que es muy importante que continuemos respetándolas.


Dicho esto, os recordamos que todavía tenéis tiempo para poder activar el usuario del GESTIB para familias. Hay muchas familias que aún no lo tienen activo.


Es muy importante que lo hagáis durante este trimestre ya que este será el canal de comunicación prioritario entre el centro escolar y la familia. Además, en esta plataforma podréis ver, entre otras cosas, las notas de vuestros hijos/as.

Recuerde que no se entregará ninguna notificación en papel durante este curso escolar.

Os adjuntamos un enlace donde encontrará como poder activar el GESTIB FAMILIAS. 

Clica aquí


Saludos

La Dirección


dilluns, 9 de novembre de 2020

MISSATGES POSITIUS DES DEL CEIP XALOC


Benvolgudes famílies. 

Com tots sabeu , el començament d'aquest curs  no ha estat fàcil per ningú. Alumnes, famílies, mestres...i tota la comunitat educativa ens hem hagut d'adaptar a una nova situació. 

Per aquest motiu, des del centre donam especial importància a l'educació emocional durant aquests mesos. Així, durant les darreres setmanes , a les aules hem treballat missatges positius i frases esperançadores. Aquí teniu el resultats d'aquesta tasca.

En sortirem!


 

dimecres, 7 d’octubre de 2020

2020-10-07_BEQUES DE MENJADOR 2020-21-Cat-

Benvolgudes famílies,

Informar-vos que ahir es va publicar al BOIB la Convocatòria de Beques de Menjador per al curs 2020-21. (BOIB núm 172 de dia 6 d'octubre de 2020) El podreu trobar a la nostra pàgina web, www.ceipxaloc.com .

Teniu fins dia 21 d'octubre per lliurar les sol.licituds al centre. Vos adjuntam en aquest correu l'annex 2 per poder formalitzar la sol·licitud. També el podreu trobar a la nostra web del centre.

En cas de voler accedir com a família amb situació vulnerable per la COVID-19 (per ERTO, atur o renda mínima) heu d'adjuntar l'Annex 10 que també podeu trobar a la nostra pàgina web.

Si teniu dubtes podeu enviar un correu al ceipxaloc@educaib.eu. i ens posarem en contacte amb vosaltres.

MOLT IMPORTANT: Per poder lliurar la documentació heu de cridar al centre per demanar cita amb la secretària.

Salutacions

La Direcció

-Cast-

Estimadas familias,

Informaros que ayer se publicó en el BOIB la Convocatoria de Becas de Comedor para el curso 2020-21. (BOIB nº 172 de día 6 de octubre de 2020). La podréis encontrar en nuestra página web, www.ceipxaloc.com 

Tenéis hasTa el 21 de octubre para entregar las solicitudes en el centro. Os adjuntamos en este correo el anexo 2 para poder formalizar la solicitud. También podréis encontrarlo en nuestra web.

En caso de querer acceder como familia con situación vulnerable por Covid-19 (por ERTE, paro o renta mínima) debe adjuntar el Anexo 10 que también puede encontrar en nuestra página web.

Si tiene dudas puede enviar un correo electrónico al ceipxaloc@educaib.eu  y nos pondremos en contacto con vosotros.

MUY IMPORTANTE: Para poder entregar la documentación debe llamar al centro para pedir cita con la secretaria.Saludos

La Dirección

dimecres, 30 de setembre de 2020

SERVEI DE LUDOTECA AL CEIP XALOC (16:00h a 17:00h)

Cat

Benvolgudes famílies.

Després de rebre les pre-inscripcions al servei de Ludoteca/Guarderia i analitzades les possibilitats de realitzar el servei en el centre amb les noves normatives sanitàries, hem cregut oportú dur a terme durant aquest curs escolar el servei de Ludoteca/Guarderia.

Per a noves inscripcions vos podeu dirigir al formulari que trobareu a la pàgina web del centre escolar.

El servei començarà el dijous 1 d'octubre de 2020

Vos adjuntam circular del sevei: 2020-09-30 Circular Servei de Ludoteca escolar

Saludos

AMIPA del CEIP Xaloc


Cast

Estimadas familias,

Después de recibir las pre-inscripciones al servicio de Ludoteca/Guarderia y analizadas las posibilidades de realizar el servicio en el centro con las nuevas normativas sanitarias, hemos creído oportuno llevar a cabo durante este curso escolar el servicio de Ludoteca/Guarderia.

Para nuevas inscripciones dirigiros al formulario que encontrareis en la pagina web del centro escolar

El servicio comenzará el jueves 1 de Octubre de 2020

Os adjuntamos circular del servicio: 2020-09-30 Circular Servei de Ludoteca escolar

Saludos

AMIPA del CEIP Xaloc

dimarts, 29 de setembre de 2020

Organització en les entrades i sortides els dies de PLUJA

 

 Benvolgudes famílies.

Vos adjuntam una circular sobre l'organització del centre en quant a ENTRADES i SORTIDES els dies de PLUJA.

2020-09-29 Circular dies de pluja 

Atentament

Direcció del centre.

dilluns, 28 de setembre de 2020

Organització del centre en quant al Menjador Escolar

 Benvolgudes famílies.

Vos adjuntam una circular explicativa de l'organització del centre pel que fa al menjador escolar.

2020-09-28 Menjador Escolar 

Rebeu una coordial salutació.

divendres, 25 de setembre de 2020

Informació sobre la vaga de dia 29 de Setembre

 Benvolgudes families.

Vos adjuntam una circular informativa sobre la vaga convocada pel proper dia 29 de Setembre.

 Circular informativa:  Vaga 29 de Setembre

Rebeu una coordial salutació.


dimarts, 22 de setembre de 2020

Inici del curs 2020-21

 Benvolgudes famílies, vos adjuntam una circular informativa de tot l'equip docent.  

 Per accedir-hi clicau aquí: 2020-09-22 Circular Informativa

A més, aprofitam per adjuntar un parell de fotografíes del centre atés que aquest curs no podeu accedir a les aules i al recinte escolar per a poder-ho veure vosaltres.

En breu, els mestres penjaran als blogs d'aula  o al classroom algunes fotografies de les aules.

Entrades i sortides dels alumnesInstal·lacions del centre


Aquest curs, la biblioteca del centre serà un espai de Menjador Escolar:
 

dilluns, 21 de setembre de 2020

Interessats en el Servei de Ludoteca/Guarderia de 16:00h a 17:00 al CEIP Xaloc

-CAT-

Benvolgudes famílies,

De la mateixa manera que es va fer amb el servei d'Escola Matinera, vos feim arribar un enllaç a un formulari google, per tal de recollir les necessitats de les famílies del centre per valorar si es necessari posar en marxa un Servei de Ludoteca en acabar el servei de menjador (entre les 16:00 i les 17:00h).

Per favor, ompliu el formulari el més aviat possible per recollir informació real de les famílies. El darrer dia per omplir el formulari serà el 28 de setembre

En cas de posar-se en marxa el servei començaria l'1 d'Octubre

https://forms.gle/7nTVdvk24F9f47Bh6

Salutacions

AMIPA i La Direcció


-CAST-

Estimadas familias,

Del mismo modo que se hizo con el servicio de Escuela Matinera , os hacemos llegar un enlace a un formulario google, para recoger las necesidades de las familias del centro para valorar si es necesario poner en marcha un Servicio de Ludoteca/Guarderia al terminar el servicio de comedor (entre las 16:00 y las 17: 00h).

Por favor, rellenar el formulario lo antes posible para recoger información real de las familias. El último día para rellenar el formulario será el 28 de septiembre.

En caso de ponerse en marcha el servicio comenzaría el 1 de Octubre

https://forms.gle/7nTVdvk24F9f47Bh6

Saludos

AMIPA y La Dirección

dilluns, 14 de setembre de 2020

2020-09-14_Informació sobre les entrades i sortides en el centre escolar

 Bon dia famílies,

enguany , a consequència de les normatives sanitàries, hem modificat les entrades i sortides dels alumnes del nostre centre.

CARTELL INFORMATIU ENTRADES I SORTIDES DEL CENTRE ESCOLAR

Vos passam un cartell informatiu per facilitar el seu funcionament.

2020-09-14_Menjador Escolar

Bon dia vos adjuntam la darrera informació sobre el funcionament del servei de Menjador Escolar al nostre centre en aquest curs escolar. 

Clica aquí: 2020-09-14_Menjador Escolar


Salutacions 

La direcció

2020-09-14_Escola Matinera

 Bon dia vos adjuntam la darrera informació sobre l'Escola Matinera al nostre centre escolar en aquets curs escolar. 

Clica aquí: 2020-09-14_Escola Matinera


Salutacions 

La direcció

dijous, 10 de setembre de 2020

ACLARIMENTS ACCÉS GESTIB FAMÍLIES

Estimades famílies,

Estam rebem moltes consultes sobre com accedir al GESTIB FAMILIES.

A continuació passaré dues situacions possibles i les seves determinades solucions.

 • Canvis de contrasenya

Per canviar la contrasenya de qualsevol usuari corporatiu disposam de les utilitats que estan a les següents url’s:

1.- Des de la plana web http://weib.caib.es/Suport/solicitud_email/canvi_contrasenya_.htm

2.- Des del GestIB https://www3.caib.es/xestib/inici clicant l’opció "canvi de contrasenya"

 • Oblit de la contrasenya

En cas d'oblid de la contrasenya es disposa de la utilitat del GestIB que funciona amb qualsevol tipus d'usuari EXCEPTE els usuaris tipus "z" (alumnat menor d'edat).

https://www3.caib.es/xestib/inici clicant l’opció "He oblidat la clau".

Aquí teniu un manual explicatiu per realitzar ambdues situacions :
Clica aquí: Manual famílies

Si els problemes persisteixen una vegada realitzades les proves oportunes estretes dels casos anteriors, haureu d'enviar un correu electrònic al centre escolar  ( ceipxaloc@educaib.eu ) i demanar una cita pre resoldre el problema.

Gràcies per la vostra comprensió i la vostra col·laboració

Salutacions

La Direcció

dimecres, 9 de setembre de 2020

2020-09-09_TRIPTIC INFORMATIU DE PRINCIPI DE CURS - ED. PRIMÀRIA

 Bon dia famílies,

Vos adjuntam informació important que heu de tenir present per l'inici de les classes d'aquest curs.

Clica aquí: 2020-09-09_Tríptic principi de curs PRIMÀRIA

Salutacions

La direcció

2020-09-09 TRÍPTIC INFORMATIU DE PRINCIPI DE CURS - EDUCACIÓ INFANTIL

Bon dia famílies,

Vos adjuntam informació important que heu de tenir present per l'inici de les classes d'aquest curs.

Clica aquí: 2020-09-09_Tríptic principi de curs INFANTIL

Salutacions

La direcció


Informació Menjador escolar i Escola Matinera

Benvolgudes famílies,

Com ja vos hem comentat en altres comunicats anteriors, les condicions d’aquest curs tan especial, ens fan prendre decisions obligades per poder complir les normatives de sanitat que marquen el funcionament i organització també dels serveis que s’ofereixen al centre.

Vos adjuntam una circular informativa


Clica aquí: 2020-09-09 Menjador escolar i Matinera 2


Salutacions 

La Direcció

Informació pràctica de l'organització i funcionament al CEIP XALOC. "ESCOLA SEGURA - CEIP XALOC"

Bon dia famílies, 

Sabem que teniu moltas questions i/o dubtes sobre com serà enguany el curs escolar.

Hem creat aquesta presentació interactiva on trobareu informació pràctica sobre l'organització i el funcionament del dia a dia del centre escolar.

Desitjam que vos serveixi de molta ajuda.
Salutacions
La direcció

dilluns, 7 de setembre de 2020

Com entrar a les reunios de pares virtuals. Videos demostratius


Bon dia famílies,

amb aquesta presentació podreu conèixer com activar l'usuari per poder accedir a les reunions de famílies virtuals i moltes coses més...

Desitjam que vos ajudi,

Gràcies per la vostra col·laboració

La Direcció
CLICA AQUÍ

divendres, 4 de setembre de 2020

2020-09-04 Menjador Escolar i Escoleta Matinera

 

Benvolgudes famílies

Durant aquests dies, la direcció del centre, juntament amb l’AMIPA i l’empresa de menjador Julio Tundidor, estem adaptant els serveis a les estrictes mesures sanitàries. Per aquest motiu,vos adjuntam una circular que necessitam que empleneu


Per accedir a la circular clicau aquí: Menjador escolar i Escoleta Matinera

 

Gràcies per la vostra col·laboració

 

La direcció del centre.

dijous, 3 de setembre de 2020

2020-09-03_Reunions de principi de curs

Benvolgudes famílies,

Per les característiques tan especials d’aquest inici de curs, vos volem informar de quines seran les dates de les reunions de mares i pares que es realitzaran a distància i de com esduran a terme.

Les trobareu a la circular que adjuntam.

2020-09-03_Reunions de pares de principi de curs

Salutacions

La direcció

dimecres, 2 de setembre de 2020

2020-09-02 Circular Inici de curs

 

Benvolgudes famílies,

Al centre estam treballant per organitzar aquest inici de curs tan diferent.

Segons instruccions de Conselleria d'Educació, "s'ha de fer la incorporació progressiva de l'alumnat, iniciant-se pels cursos inferiors, sense superar els 150 alumnes per dia, fins a completar el 100% de l'alumnat del centre educatiu en un màxim de 5 dies lectius".

Per aquest motiu vos explicam a la circular adjunta com s'aniran incorporant els alumnes al centre. Tal com queda recollit al Pla de Contingència del centre.

Vos agrairíem que aquests diesestassiu pendents dels canals de comunicació del centre (GESTIB, Web i Blog),on anirem actualitzant informació sobre l’inici del curs, adequant-nos a les noves directrius que van sortint de la Conselleria d’Educació.

Estam a la vostra disposició per a qualsevol dubte.

Atentament,

La Direcció


 

dilluns, 22 de juny de 2020

RESERVA DE LIBROS DE TEXTO Y INSCRIPCIÓN EN EL PROGRAMA DE REUTILIZACION DE LIBROS DE TEXTO CEIP XALOC 2020/21

Bon dia famílies,

des de l'AMIPA ens fan arribar aquesta informació important per les famílies que tenen els seus fills/es en educació primària.

Ens envien un formulari per a que pogueu:

 • Participar en el programa de Reutilització de llibres de texte pel curs 2020-21
 • Reservar els llibres de texte que no són de reutilització pel curs 2020-21

Aquí teniu el formulari: https://forms.gle/b6kc7WepQFk3sRtu7

Salutacions

La direcció

divendres, 19 de juny de 2020

2020-06-19 Circular famílies 6è EP- acomiadament alumnat al centre

Bon dia famílies,

Vos feim arribar una circular destinada a les famílies de 6è d'educació primària


Salutacions

La Direcció

INFORMACIÓ LLIBRES DE REUTILITZACIÓ PEL CURS 2020-21

Bon dia,

Vos feim arribar una circular sobre el funcionament dels llibres de reutilització pel curs 2020-21.


Vos animam a participar en aquest programa de l'escola CEIP Xaloc i que tan bona acolida ha tengut entre les famílies.

Pròximament rebreu més informació per part de l'AMIPA per acabar de formalitzar la inscripció i fer el pagament en el programa de reutilizació de llibres pel curs 2020-21 per aquelles famílies que estiguin interessades


Salutacions

La Direcció

VIDEOS ACOMIADAMENT 6È EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Bon dia estimats alumnes i famílies de 6è d'Educació Primària,

Vos feim arribar dos videos fet amb molt d'apreci. Un per part dels vostres mestres i l'altre per vosaltres.

Enhorabona per tot l'esforç que heu fet durant aquest periode de confinament per continuar amb el vostre procés d'ensenyança-aprenentatge.
Disfrutau molt d'aquest estiu !!!

Esperant l'arribada de la nova normalitat rebeu una salutació cordial.

La Direcció


dijous, 18 de juny de 2020

INFORMACIÓ SOBRE LA VACUNACIÓ MENINGITIS

Benvolgudes famílies,

Des de la Conselleria de Salut i Consum ens enviam aquesta informació per a que facem difusió a les famílies del nostre centre.


Salutacions

La Direcció


dimecres, 17 de juny de 2020

2020-06-16 Circular Famílies 6è d'Educació Primària

Bon dia famílies,

En aquest e-mail vos adjuntam un document important que vos informa sobre l'organització i funcionament de la finalització del curs escolar.

Esperant l'arribada de la nova normalitat rebeu una salutació cordial.

La Direcció

2020-06-16 Circular Famílies Primària - Infantil

Bon dia famílies,

En aquest e-mail vos adjuntam un document important que vos informa sobre l'organització i funcionament de la finalització del curs escolar.

Esperant l'arribada de la nova normalitat rebeu una salutació cordial.

La direcció

divendres, 5 de juny de 2020

2020-06-05 CIRCULAR FASE 3 AL CEIP XALOC

CAT

Benvolgudes famílies ,

Avui ha entrat en vigor la Resolució del Conseller d’Educació, Universitat i Recerca de dia 4 de juny de 2020, per la qual s’aprova el protocol per a la fase 3 del procés de desescalada per als centres educatius.

A partir de l’entrada en vigor d’aquesta resolució, el nostre centre educatiu, a partir del 8 de juny mantindran obertes les seves instal·lacions entre les 9.00 i les 13.00 hores 

Es duran a terme les activitats presencials següents:

a) Tutories d'orientació o de matèria i activitats de reforç per a l'alumnat de qualsevol curs dels nivells d’educació infantil i d'educació primària, amb cita prèvia, individuals o en grups de màxim de 10 alumnes a educació infantil i de 15 en els altres nivells educatius, sempre que es pugui mantenir la capacitat de 4m2 per alumne.

b) Intervenció, orientació i suport a l’alumnat amb NESE i d’altres que hagin patit una situació d’especial dificultat durant el període de suspensió de les activitats presencials, amb cita prèvia, individual o en grups d'un màxim de 5 alumnes, per part dels tutors o dels diferents professionals de suport del centre.

Podran sol·licitar les tutories a la direcció del centre: alumnes, famílies i professors. 

El procés per sol·licitar-les serà:
 1. Sol·licitud al tutor pel canal de comunicació establert durant el confinament.
 2. El docent avisarà a l’equip directiu que donarà cita prèvia amb dia i hora.
 3. La direcció del centre organitzarà l'horari de les tutories a partir de les sol·licituds rebudes.
Fins a final de curs, l'alumnat continuarà el seu ensenyament de manera no presencial. A partir de la fase 3, els alumnes de tots els nivel educatius del centre, i sempre amb cita prèvia, podran assistir de forma presencial a tutories d'orientació o de matèria de forma individual o en grups amb les condicions especificades anteriorment.

Salutacions

La Direcció

___________________________________________________

CAST

Estimadas familias,

Hoy ha entrado en vigor la Resolución de la Consejeria de Educación, Universidad e Investigación de día 4 de junio de 2020, por la que se aprueba el protocolo para la fase 3 del proceso de desescalada para los centros educativos.

A partir de la entrada en vigor de esta resolución, nuestro centro educativo, a partir del 8 de junio mantendrá abiertas sus instalaciones entre las 9.00 y las 13.00 horas.

Se llevarán a cabo las actividades presenciales siguientes:

a) Tutorías de orientación o de materia y actividades de refuerzo para el alumnado de cualquier curso de los niveles de educación infantil y de educación primaria, con cita previa, individuales o en grupos de máximo de 10 alumnos en educación infantil y de 15 en los otros niveles educativos, siempre que se pueda mantener la capacidad de 4m2 por alumno. 

b) Intervención, orientación y apoyo al alumnado con NESE y otros que hayan sufrido una situación de especial dificultad durante el período de suspensión de las actividades presenciales, con cita previa, individual o en grupos de un máximo de 5 alumnos, por parte de los tutores o de los diferentes profesionales de apoyo del centro.

Podrán solicitar las tutorías a la dirección del centro: alumnos, familias y profesores. 

El proceso para solicitarlas será: 
 1. Solicitud al tutor por el canal de comunicación establecido durante el confinamiento. 
 2. El docente avisará al equipo directivo que dará cita previa con día y hora. 
 3. La dirección del centro organizará el horario de las tutorías a partir de las solicitudes recibidas.
Hasta final de curso, el alumnado continuará su enseñanza de manera no presencial. A partir de la fase 3, los alumnos de todos los niveles educativos del centro, y siempre con cita previa, podrán asistir de forma presencial a las tutorías de orientación o de materia de forma individual o en grupos con las condiciones especificadas anteriormente.

Saludos

La Dirección