dilluns, 22 de juny de 2020

RESERVA DE LIBROS DE TEXTO Y INSCRIPCIÓN EN EL PROGRAMA DE REUTILIZACION DE LIBROS DE TEXTO CEIP XALOC 2020/21

Bon dia famílies,

des de l'AMIPA ens fan arribar aquesta informació important per les famílies que tenen els seus fills/es en educació primària.

Ens envien un formulari per a que pogueu:

  • Participar en el programa de Reutilització de llibres de texte pel curs 2020-21
  • Reservar els llibres de texte que no són de reutilització pel curs 2020-21

Aquí teniu el formulari: https://forms.gle/b6kc7WepQFk3sRtu7

Salutacions

La direcció

divendres, 19 de juny de 2020

2020-06-19 Circular famílies 6è EP- acomiadament alumnat al centre

Bon dia famílies,

Vos feim arribar una circular destinada a les famílies de 6è d'educació primària


Salutacions

La Direcció

INFORMACIÓ LLIBRES DE REUTILITZACIÓ PEL CURS 2020-21

Bon dia,

Vos feim arribar una circular sobre el funcionament dels llibres de reutilització pel curs 2020-21.


Vos animam a participar en aquest programa de l'escola CEIP Xaloc i que tan bona acolida ha tengut entre les famílies.

Pròximament rebreu més informació per part de l'AMIPA per acabar de formalitzar la inscripció i fer el pagament en el programa de reutilizació de llibres pel curs 2020-21 per aquelles famílies que estiguin interessades


Salutacions

La Direcció

VIDEOS ACOMIADAMENT 6È EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Bon dia estimats alumnes i famílies de 6è d'Educació Primària,

Vos feim arribar dos videos fet amb molt d'apreci. Un per part dels vostres mestres i l'altre per vosaltres.

Enhorabona per tot l'esforç que heu fet durant aquest periode de confinament per continuar amb el vostre procés d'ensenyança-aprenentatge.
Disfrutau molt d'aquest estiu !!!

Esperant l'arribada de la nova normalitat rebeu una salutació cordial.

La Direcció


dijous, 18 de juny de 2020

INFORMACIÓ SOBRE LA VACUNACIÓ MENINGITIS

Benvolgudes famílies,

Des de la Conselleria de Salut i Consum ens enviam aquesta informació per a que facem difusió a les famílies del nostre centre.


Salutacions

La Direcció


dimecres, 17 de juny de 2020

2020-06-16 Circular Famílies 6è d'Educació Primària

Bon dia famílies,

En aquest e-mail vos adjuntam un document important que vos informa sobre l'organització i funcionament de la finalització del curs escolar.

Esperant l'arribada de la nova normalitat rebeu una salutació cordial.

La Direcció

2020-06-16 Circular Famílies Primària - Infantil

Bon dia famílies,

En aquest e-mail vos adjuntam un document important que vos informa sobre l'organització i funcionament de la finalització del curs escolar.

Esperant l'arribada de la nova normalitat rebeu una salutació cordial.

La direcció

divendres, 5 de juny de 2020

2020-06-05 CIRCULAR FASE 3 AL CEIP XALOC

CAT

Benvolgudes famílies ,

Avui ha entrat en vigor la Resolució del Conseller d’Educació, Universitat i Recerca de dia 4 de juny de 2020, per la qual s’aprova el protocol per a la fase 3 del procés de desescalada per als centres educatius.

A partir de l’entrada en vigor d’aquesta resolució, el nostre centre educatiu, a partir del 8 de juny mantindran obertes les seves instal·lacions entre les 9.00 i les 13.00 hores 

Es duran a terme les activitats presencials següents:

a) Tutories d'orientació o de matèria i activitats de reforç per a l'alumnat de qualsevol curs dels nivells d’educació infantil i d'educació primària, amb cita prèvia, individuals o en grups de màxim de 10 alumnes a educació infantil i de 15 en els altres nivells educatius, sempre que es pugui mantenir la capacitat de 4m2 per alumne.

b) Intervenció, orientació i suport a l’alumnat amb NESE i d’altres que hagin patit una situació d’especial dificultat durant el període de suspensió de les activitats presencials, amb cita prèvia, individual o en grups d'un màxim de 5 alumnes, per part dels tutors o dels diferents professionals de suport del centre.

Podran sol·licitar les tutories a la direcció del centre: alumnes, famílies i professors. 

El procés per sol·licitar-les serà:
  1. Sol·licitud al tutor pel canal de comunicació establert durant el confinament.
  2. El docent avisarà a l’equip directiu que donarà cita prèvia amb dia i hora.
  3. La direcció del centre organitzarà l'horari de les tutories a partir de les sol·licituds rebudes.
Fins a final de curs, l'alumnat continuarà el seu ensenyament de manera no presencial. A partir de la fase 3, els alumnes de tots els nivel educatius del centre, i sempre amb cita prèvia, podran assistir de forma presencial a tutories d'orientació o de matèria de forma individual o en grups amb les condicions especificades anteriorment.

Salutacions

La Direcció

___________________________________________________

CAST

Estimadas familias,

Hoy ha entrado en vigor la Resolución de la Consejeria de Educación, Universidad e Investigación de día 4 de junio de 2020, por la que se aprueba el protocolo para la fase 3 del proceso de desescalada para los centros educativos.

A partir de la entrada en vigor de esta resolución, nuestro centro educativo, a partir del 8 de junio mantendrá abiertas sus instalaciones entre las 9.00 y las 13.00 horas.

Se llevarán a cabo las actividades presenciales siguientes:

a) Tutorías de orientación o de materia y actividades de refuerzo para el alumnado de cualquier curso de los niveles de educación infantil y de educación primaria, con cita previa, individuales o en grupos de máximo de 10 alumnos en educación infantil y de 15 en los otros niveles educativos, siempre que se pueda mantener la capacidad de 4m2 por alumno. 

b) Intervención, orientación y apoyo al alumnado con NESE y otros que hayan sufrido una situación de especial dificultad durante el período de suspensión de las actividades presenciales, con cita previa, individual o en grupos de un máximo de 5 alumnos, por parte de los tutores o de los diferentes profesionales de apoyo del centro.

Podrán solicitar las tutorías a la dirección del centro: alumnos, familias y profesores. 

El proceso para solicitarlas será: 
  1. Solicitud al tutor por el canal de comunicación establecido durante el confinamiento. 
  2. El docente avisará al equipo directivo que dará cita previa con día y hora. 
  3. La dirección del centro organizará el horario de las tutorías a partir de las solicitudes recibidas.
Hasta final de curso, el alumnado continuará su enseñanza de manera no presencial. A partir de la fase 3, los alumnos de todos los niveles educativos del centro, y siempre con cita previa, podrán asistir de forma presencial a las tutorías de orientación o de materia de forma individual o en grupos con las condiciones especificadas anteriormente.

Saludos

La Dirección

dijous, 4 de juny de 2020

RECORDATORI: INFORMACIÓ IMPORTANT PER LES FAMÍLIES I ALUMNES DE 6È D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA

CAT

Benvolgudes famílies ,

Vos volem recordar que, segons mana la Resolució del Conseller d’Educació, Universitat i Recerca de dia 25 de maig de 2020, el dimecres 27 de maig es reanuden de forma voluntària les tutories presencials per a l’alumnat de 6è de primaria.

Es duran a terme les activitats presencials següents:

Tutories d'orientació o de matèria per a l'alumnat de 6è curs d'educació primària, amb cita prèvia, individuals o en grups de màxim de 5 alumnes. 

Podran sol·licitar les tutories a la direcció del centre: alumnes, famílies i professors. 

Es donarà preferència a l'alumnat que hagi patit una situació d'especial dificultat durant el període de suspensió de les activitats presencials. S’ha de tenir en compte l’aspecte socioemocional i l’orientació educativa i/o professional dels alumnes i s'ha de basar en criteris generals i inclusius, és a dir, que l’alumnat en desavantatge, que ha patit més la bretxa digital i que va endarrerit ha de ser el prioritari. 

A les tutories de matèria es prioritzaran els dubtes referents als aspectes curriculars. 

La direcció del centre organitzarà l'horari de les tutories a partir de les sol·licituds rebudes.

Fins a final de curs, l'alumnat continuarà el seu ensenyament de manera no presencial. A partir de la fase 2, els alumnes dels darrers cursos i sempre amb cita prèvia, podran assistir a tutories d'orientació o de matèria de forma individual o en grups de fins a 5 alumnes amb les condicions especificades anteriorment.

Salutacions

La Direcció

___________________________________________
CAST

Queridas familias,

Os queremos recordar que, según manda la Resolución del Consejero de Educación, Universidad e Investigación de día 25 de mayo de 2020, el miércoles 27 de mayo se reanudan de forma voluntaria las tutorías presenciales para el alumnado de 6º de primaria.

Se llevarán a cabo las actividades presenciales siguientes:

Tutorías de orientación o de materia para el alumnado de 6º curso de educación primaria, con cita previa, individuales o en grupos de máximo de 5 alumnos.

Podrán solicitar las tutorías a la dirección del centro: alumnos, familias y profesores.

Se dará preferencia al alumnado que haya sufrido una situación de especial dificultad durante el período de suspensión de las actividades presenciales. Hay que tener en cuenta el aspecto socioemocional y la orientación educativa y/o profesional de los alumnos y se basará en criterios generales e inclusivos, es decir, que el alumnado en desventaja, que ha sufrido más la brecha digital y que va atrasado debe ser el prioritario.

En las tutorías de materia se priorizarán las dudas referentes a los aspectos curriculares.

La dirección del centro organizará el horario de las tutorías a partir de las solicitudes recibidas.

Hasta final de curso, el alumnado continuará su enseñanza de manera no presencial. A partir de la fase 2, los alumnos de los últimos cursos y siempre con cita previa, podrán asistir a tutorías de orientación o de materia de forma individual o en grupos de hasta 5 alumnos de la forma especificada anteriormente.

Saludos

La Dirección

dimarts, 2 de juny de 2020

AJUDES DE PRINCIPI DE CURS PER A L'ALUMNAT RESIDENT A CALVIÀ

Bon dia famílies del CEIP Xaloc,

Des de l'ajuntament de Calvià ens fan arribar aquesta informació sobre "les ajudes pel principi de curs" per a que facem difusió entre les nostres famílies.

"Buenos días,

Les envío este correo para informarles de lo siguiente:

El pasado sábado 30 de mayo de 2020, se publicó en el BOIB Núm. 97 la "Convocatoria de ayudas para el inicio de curso para el alumnado residente empadronado en el municipio de Calvià y escolarizado, en el curso 2020-2021, en educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria, formación profesional o bachiller".

El plazo para la presentación de las solicitudes se inicia el 15 de junio y finaliza el 24 de julio de 2020.

Les adjunto la convocatoria publicada en el BOIB, y un resumen de la convocatoria.Un cordial saludo,

Departamento de Desarrollo Social, Infancia y Personas Mayores
Ayuntamiento de Calviá


Salutacions

La Direcció del CEIP Xaloc

Informació important Empresa de menjador escolar Julio Tundidor Molina S.L.

Bon dia famílies del CEIP Xaloc,

Des de l'empresa que gestiona el Menjador Escolar de la nostra escola ens enviam aquesta informació per a que vos facem difusió.


" Buenos días familias,

Esperamos que todas estéis bien. 

Nosotros estamos en una situación complicada debido al retraso de los pagos de la conselleria. Hemos centrado nuestros esfuerzos en el pago de los salarios de nuestros empleados cuyas familias son nuestra prioridad.

Os escribimos para comunicar que debido a eso, procederemos a la devolución de los 15 días de marzo al inicio del curso 20/21 con excepción de los casos de familias necesitadas o de los alumnos de sexto curso. En estos casos, os rogamos os pongáis en contacto telefónico con nuestras oficinas al teléfono 971 682 415 de 9'00 a 13'00 horas. 

Agradecemos su comprensión
Comedores escolares Julio Tundidor Molina S.L. "

Salutacions

La Direcció del CEIP Xaloc

Taller "El PAS de l'escola a l'Institut

Bon dia, des del Servei de prevenció socioeducativa de Calvià ens enviam la següent informació per a que la facem arribar als alumnes i a les famílies de 6è curs.

" Bon dia!

Per aquestes dates teníem programat el taller “El PAS de l’escola a l’Institut” davant la situació en la que ens trobem, hem hagut de fer-ne la versió en línia. El que us adjuntem al mail són 2 enllaços a una gravació de la Presentació explicada per una de les Educadores Socials de l’equip de Prevenció Socioeducativa; una per l’alumnat i l’altre per les famílies.

A més us fem arribar també les presentacions utilitzades en format PDF per consultar i visitar els enllaços que es presenten. A la darrera d’aquestes diapositives també hi ha un mail de contacte on poden escriure tant els alumnes com les seves famílies i on intentarem resoldre els dubtes que puguin haver sorgit.

Enllaç i presentació Famílies:

Enllaç i presentació Alumnat:

Moltes gràcies per la col·laboració i no dubteu en contactar amb nosaltres.

Gràcies "

Salutacions

La direcció del CEIP Xaloc

Presentació Virtual de l'IES Calvià dia 10 de juny a les 10:00 h

Des de l'IES Calvià ens fan arribar aquesta informació pels nostres alumnes de 6è .

" Benvinguts futurs alumnes de l’IES Calvià,

Vos esperam amb molta d’il·lusió i com que enguany vivim una situació excepcional, la presentació del centre es farà de forma virtual accedint al següent enllaç, 5 minuts abans de l’hora prevista i amb el micròfon tancat.

Unirse con Google Meet: https://meet.google.com/mdc-pzio-did

Abans del dia de la videoconferència ens agradaria que mireu els següents vídeos i presentació de l’IES Calvià

1. IES CALVIÀ, un centre MINDFULNESS

2. Presentació de l’IES CALVIÀ: organització i funcionament del centre que estan subjectes a modificacions, depenents de les instruccions de Conselleria per qüestions de la COVID 19.

3. Resum de les activitats que es fan a l’IES Calvià: sant Antoni, activitats a la biblioteca, carnestoltes, tots sants, dia del llibre, cursa solidària, viatges, sortides, jornada solidària, concert de nadal, concurs de ball, proves cangur, xerrades, tallers, TEI, Berenars en català, Erasmus... I molt més...


El dia de la presentació virtual està programada de la següent manera:

- Presentació dels alumnes de 2n ESO que vos llegiran una carta de benvinguda.
- Explicació breu de l’organització i funcionament del centre per part dels alumnes de 2n d’ESO.
- Torn obert de preguntes
- Acomiadament.

Per a qualsevol dubte estic a la vostra disposició i podeu contactar amb jo per email: 

Moltíssimes gràcies,

Ens veim en una setmaneta!

Susana Marí

Cap d’estudis de 1r cicle d’ESO "


Salutacions 
La Direcció del CEIP XALOC