divendres, 5 de juny de 2020

2020-06-05 CIRCULAR FASE 3 AL CEIP XALOC

CAT

Benvolgudes famílies ,

Avui ha entrat en vigor la Resolució del Conseller d’Educació, Universitat i Recerca de dia 4 de juny de 2020, per la qual s’aprova el protocol per a la fase 3 del procés de desescalada per als centres educatius.

A partir de l’entrada en vigor d’aquesta resolució, el nostre centre educatiu, a partir del 8 de juny mantindran obertes les seves instal·lacions entre les 9.00 i les 13.00 hores 

Es duran a terme les activitats presencials següents:

a) Tutories d'orientació o de matèria i activitats de reforç per a l'alumnat de qualsevol curs dels nivells d’educació infantil i d'educació primària, amb cita prèvia, individuals o en grups de màxim de 10 alumnes a educació infantil i de 15 en els altres nivells educatius, sempre que es pugui mantenir la capacitat de 4m2 per alumne.

b) Intervenció, orientació i suport a l’alumnat amb NESE i d’altres que hagin patit una situació d’especial dificultat durant el període de suspensió de les activitats presencials, amb cita prèvia, individual o en grups d'un màxim de 5 alumnes, per part dels tutors o dels diferents professionals de suport del centre.

Podran sol·licitar les tutories a la direcció del centre: alumnes, famílies i professors. 

El procés per sol·licitar-les serà:
  1. Sol·licitud al tutor pel canal de comunicació establert durant el confinament.
  2. El docent avisarà a l’equip directiu que donarà cita prèvia amb dia i hora.
  3. La direcció del centre organitzarà l'horari de les tutories a partir de les sol·licituds rebudes.
Fins a final de curs, l'alumnat continuarà el seu ensenyament de manera no presencial. A partir de la fase 3, els alumnes de tots els nivel educatius del centre, i sempre amb cita prèvia, podran assistir de forma presencial a tutories d'orientació o de matèria de forma individual o en grups amb les condicions especificades anteriorment.

Salutacions

La Direcció

___________________________________________________

CAST

Estimadas familias,

Hoy ha entrado en vigor la Resolución de la Consejeria de Educación, Universidad e Investigación de día 4 de junio de 2020, por la que se aprueba el protocolo para la fase 3 del proceso de desescalada para los centros educativos.

A partir de la entrada en vigor de esta resolución, nuestro centro educativo, a partir del 8 de junio mantendrá abiertas sus instalaciones entre las 9.00 y las 13.00 horas.

Se llevarán a cabo las actividades presenciales siguientes:

a) Tutorías de orientación o de materia y actividades de refuerzo para el alumnado de cualquier curso de los niveles de educación infantil y de educación primaria, con cita previa, individuales o en grupos de máximo de 10 alumnos en educación infantil y de 15 en los otros niveles educativos, siempre que se pueda mantener la capacidad de 4m2 por alumno. 

b) Intervención, orientación y apoyo al alumnado con NESE y otros que hayan sufrido una situación de especial dificultad durante el período de suspensión de las actividades presenciales, con cita previa, individual o en grupos de un máximo de 5 alumnos, por parte de los tutores o de los diferentes profesionales de apoyo del centro.

Podrán solicitar las tutorías a la dirección del centro: alumnos, familias y profesores. 

El proceso para solicitarlas será: 
  1. Solicitud al tutor por el canal de comunicación establecido durante el confinamiento. 
  2. El docente avisará al equipo directivo que dará cita previa con día y hora. 
  3. La dirección del centro organizará el horario de las tutorías a partir de las solicitudes recibidas.
Hasta final de curso, el alumnado continuará su enseñanza de manera no presencial. A partir de la fase 3, los alumnos de todos los niveles educativos del centro, y siempre con cita previa, podrán asistir de forma presencial a las tutorías de orientación o de materia de forma individual o en grupos con las condiciones especificadas anteriormente.

Saludos

La Dirección

Cap comentari:

Publica un comentari